Escaflowne O- Exploring Happiness


ESCAFLOWNE O-EXPLORING HAPPINESS

 

( ALOIS NARYSOVSKÁ LUKA x ESCAFLOWNE GREAT EXPLORER )

Synt.;11.11.2021

Terveys;

Sukulinkki:

https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI10856%2F22&R=166.2